Tidsline for hele sagen kan hentes her: TidslinieDen vil også blive i tekstform under denne fane